Tag Archives: Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của Sonaco SONACO cam kết bảo hành cho tất cả các sản phẩm với các điều kiện  sau: Sản phẩm, hàng hóa, thiết bị do SONACO nhập khẩu và phân phối, có dán tem của Sonaco Sản phẩm được bảo hành theo đúng thời gian bảo hành được ghi trên tem của SONACO. Sản phẩm […]